Pregled korpe

JACIR-GOHL

JACIR-GOHL je kompanija nastala spajanjem francuske firme JACIR i nemačke firme GOHL. GOHL je postavio nove standarde svojim patentom na bazi cikličnog sinterovanja „Whirl sintering“ gde se nanosi 0,3 mm debeo sloj termoplastičnog legiranog polimera na pocinkovan čeilk. Na taj način JACIR-GOHL rashladne kule sprečavaju koroziju, dodatno obezbeđuju zvučnu izolaciju i redukuju vibracije. Kvalitetni površinski sloj garantuje da JACIR-GOHL kule budu otporne i izdržljive u svim uslovima rada.

JACIR-GOHL kule se odlikuju kvalitetnim sistemom zaptivanja gde se zaptivci postavljaju na spoljnoj strani rashladnih kula. JACIR-GOHL veliki akcenat stavlja na pristup uređaju za potrebe čišćenja kao i zdravlju ljudi koji pregled obavljaju. Nagnut pod, nedostatak zaptivaka u unutrašnjosti kule kao i polimerni premaz omogućava lagan prilaz kuli za čišćenje sa maksimalno smanjenim uticajem bakterija štetnih po zdravlje kao što je legionela. Ova osobina je jedinstvena JACIR-GOHL rashladnim kulama što ih izdvaja od konkurencije.

JACIR-GOHL obuhvata širok dijapazon uređaja poput otvorenih i zatvorenih kula, hibridnih kulera, adijabatskih kulera kao i „dry“ kulera.

Dokumentacija

Zvanična JACIR-GOHL web prezentacija: www.jacir-gohl.ro/en

KGH prezentacija

Predavanje gospodina Michael Kost-a povodom nedavno održane KGH prezentacije