I Podaci o korisniku usluga

II Upitnik

Uputstvo za popunjavanje upitnika. Odaberite jedan od ponuđenih odgovora.
Odgovori:
- 1 nezadovoljavajuće
- 2 zadovoljavajuće uz značajne nedostatke
- 3 dobro
- 4 veoma dobro
- 5 izuzetno
1. Kako ocenjujete dostupnost informacija u vezi sa radom STEELSOFT D.O.O.?
1
2
3
4
5
2. Koji je način dobijanja željenih i potrebnih informacija u vezi sa radom STEELSOFT D.O.O. za Vas najpogodniji?
3. Profesionalnost zaposlenih STEELSOFT D.O.O. sa kojima dolazite u kontakt?
1
2
3
4
5
4. Brzina odgovora zaposlenih u STEELSOFT D.O.O. na Vaša pitanja/upite?
1
2
3
4
5
5. Jasnoća odgovora zaposlenih u STEELSOFT D.O.O. na Vaša pitanja/upite?
1
2
3
4
5
6. Kako ocenjujete postupak prijema Vaših zahteva?
1
2
3
4
5
7. Kako ocenjujete odnos između cene i kvaliteta pružene usluge?
1
2
3
4
5
8. Koliko ste zadovoljni načinom razrešenja Vaših reklamacija?
1
2
3
4
5