Siemens AG je globalni lider u oblasti elektronike i elektrotehnike, i sa 348.000 zaposlenih predstavlja jednu od najvećih i najstarijih kompanija na svetu. U proteklih 168 godina Siemens je prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža u preko 190 zemalja, i koje integriše u rešenja u oblasti energetike, industrije, saobraćaja, medicine i informacionih tehnologija.

Inovacije koje su promenile svet

Mali je broj kompanija u svetu poput Siemensa iza čijeg uspešnog poslovanja stoji tradicija duga 165 godina sa jedne, i inovacije sa druge strane. Od progresivnih, dalekosežnih ideja Werner von Siemens-a, koje su i tada, te davne 1847. godine, bile ispred svog vremena, Siemens je izrastao u lidera na svetskom tržištu elektronike i elektrotehnike.

Siemens je prisutan na tržištu Srbije već 125 godina, tačnije od 1887. godine kada je učestvovao u pionirskim poduhvatima elektrifikacije Srbije. Više od dve decenije uspešnog rada kompanije Siemens d.o.o. Beograd na teritoriji Srbije i tradicija duža od jednog veka pouzdan su pokazatelj kvalitetne partnerske saradnje sa javnim i privatnim sektorom i sigurnog budućeg uspeha u razvoju tržišta elektronike i elektrotehnike, kao i kontinuiranog stručnog usavršavanja mladih ljudi iz ove oblasti i unapređenja privrede i celog društva.