Mitsubishi Electric – Hybrid

  • Jedinstveni hibridni VRF sistem, predstavlja savremenu alternativu tradicionalnim sistemama grejanja i hlađenja.
  • Dizajniran da integriše klimatizaciju, grejanje vode i ventilaciju, predstavlja spoj tehnologije koji idealno parira savremenim potrebama u gradnji.