TRANE – XSTREAM EXCELLENT

  • Najnoviji Trane rashladni agregati sa magnetnim osloncima.
  • Kapacitet do 2MW
  • Bezuljni kompresor sa magnetnim osloncima
  • Vodeno hlađenje
  • Izuzetno mali gabariti (širina 1,1m)
  • Novi tip isparivača sa 30% smanjenom količinom freona
  • EcoWise portfolio – novi freon R1234ze bez negativnog uticaja na Ozonski omotač
  • Eurovent i AHRI sertifikovan
  • Najefikasniji uređaj na tržištu trenutno ESEER do 9,4