Prečišćivač vazduha PuriCare™, uklanja čestice do 1.0 PM

Prečišćavanje od 360º

Apsorbuje zagađivače na 360º i obezbeđuje čist vazduh u svakom prostoru kuće bez obzira na to gde se postavi.

Pojačivač čišćenja

Pojačivač čišćenja se podiže i rotira da isporuči čist vazduh u svim uglovima.

Čišćenje vazduha do udaljenih krajeva sobe

Pojačivač čišćenja doprema filtrirani čisti vazduh na udaljenost od 7,5 m.

Sistem kompletne nege od 360º

Dolazni vazduh prolazi kroz sistem za filtraciju od 360º koji ima filter od 6 koraka koji uklanja različite vrste prašine i štetni gas.

Pametni indikator

PuriCare™ veoma precizno automatski naznačava kvalitet vazduha u brojčanoj vrednosti uz pomoć senzora PM1.0i senzora za gas.

U našoj ponudi možete pronaći sledeće uređaje sa prečišćivačem vazduha: