Trocellen je prvi Evropski izbor po u snabdevanju penaste izolacije. Kroz kontinuirane inovacije i uspešna partnerstva kojima posvećuju jedan cilj: zaštitau i pružanje komfora ljudima.

Posle više od 40 godina, sa 600 zaposlenih na sedam lokacija, lokacijama distributera, partnerskim univerzitetima, institutima i dizajnerima nude rešenja za poslovanje u raznim industrijama kao što su HVAC, automobilska, sportska, industrije obuće i ambalaže.