Južnokorejska kompanija čija se oblast poslovanja podrazumeva proizvodnju bele tehnike, telefona, a nama najvažnije, klimatizacijom i ventilacijom (heating, ventilation and air-conditioning – HVAC). LG HVAC proizvodi spadaju u visoku klasu kvaliteta i odlikuju se:

  • Kućnim split sistemima (residential air-conditioning – RAC)
  • Komercijalnim sistemima (comercial air-conditioning – CAC)
  • VRF - Uređaji sa promenjivim protokom rashladnog mediuma (Variable refrigerant flow) koji obezbeđuju grejanje i do -25°C, dok zadržavaju visok COP (odnos utrošene i dobijene energije)
  • Toplotnim pumpama vazduh-voda – najefikasniji vid klimatizacije sa najmanjim utroškom struje
  • Rekuperatorima toplote – rekuperacije toplote od otpadnog vazduha prilikom ubacivanju svežeg
Multi split sistem ( multi air-conditioning - MULTI )