My account

Улогуј се

Региструјте се

A link to set a new password will be sent to your email address.

Upoznat sam sa sadržinom Politike privatnosti koja sadrži način i svrhu obrade podataka o ličnosti, te dajem saglasnost da se moji podaci o ličnosti obrađuju u skladu sa istom.
Upoznat sam i saglasan da Steelsoft d.o.o. može čuvati moje podatke, sve dok se ne ispune uslovi da se oni uklone, u skladu sa Politikom privatnosti.
Upoznat sam da, ukoliko u bilo kom trenutku želim da povučem svoju napred datu saglasnost, to mogu da učinim obaveštavanjem, pisanim putem, Lica za zaštitu podataka o ličnsti Društva, na mail adresu: pravnasluzba@steelsoft.rs, kao i dostavljanjem pismenog zateva na adresu Društva: ul. Autoput za Novi Sad br.71, Beograd – Zemun, sa naznakom da se pismeno dostavlja Licu za zaštitu podataka o ličnsti Društva.