trane

Trane - Američka kompanija, a proizvodi se proizvode u Francuskoj, Italiji i SAD. Zapošljava 29000 zaposlenih širom sveta. Odlikuju se visokim kvalitetom izrade i dugovečnošću. Proizvodi su:

  • Čileri – rashladni agregati – vodom i vazduhom hlađeni od 20 – 4000 kW
  • Toplotne pumpe – vodom i vazduhom hlađene 20 – 3000 kW
  • Ventilokonvektori (fancoils) – parapetni, kanalski, zidni, kasetni
  • Krovni klima uređaj (rooftop) – 30 – 150 kW, do 30000 m3/h
  • Klima komore i ormani (air handling unit – AHU)
  • Programi za projektante – TRACER – za proračun gubitaka/dobitaka i odabir uređaja