5 godina Sigurnosti uz LG

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je LG uveo novu ekskluzivnu promociju za sve kupce LG Therma V i kućnih klima uređaja.

5 godina Sigurnosti uz LG Therma V

Da biste ostvarili pravo na produženu garanciju, molimo vas da preuzmete i odštampate dokument „Sertifikat-5g-sigurnosti-ThermaV" u roku od 60 dana nakon kupovine i sačuvate ga zajedno sa dokazom o kupovini (kopija fakture ili računa).

*Proizvodi moraju da budu kupljeni između 1. januara - 31. decembra 2024. godine.

* Proizvodi koji učestvuju u Promociji naznačeni su na Sertifikatu

5 godina Sigurnosti na LG kućne klima uređaje

Da biste ostvarili pravo na produženu garanciju, molimo vas da preuzmete i odštampate dokument „Sertifikat-5-godina-Sigurnosti" u roku od 60 dana nakon kupovine i sačuvate ga zajedno sa dokazom o kupovini (kopija fakture ili računa).

*Proizvodi moraju da budu kupljeni između 1. januara – 31. decembra 2024. godine.

* Proizvodi koji učestvuju u Promociji naznačeni su na Sertifikatu

Uslovi i Odredbe

Posted in NovostiTags